Skip to product information
1 of 1

Joyous Celebration

Joyous Celebration 24 - THE ROCK: Live At Sun City, 2020 - WORSHIP (DVD)

Track listing

 1. Forever Yours
 2. Our Father
 3. Isango Ngu Jesu     
 4. Sibeka Konke
 5. UJesu Uyimpendulo
 6. Sefila Medley
 7. Linamandla
 8. TSibabaza Wena
 9. Choral Medley
 10. Always
 11. My Soul Says Yes
 12. You Are God Alone
 13. Jesus l Need You
 14. Liyeza Lelolanga
 15. Well Done
 16. Kubo Bonke Othixo
 17. Mukhulu UJesu
 18. Umsebenzi we Calvary
 19. Akhonamandla
 20. UJesu Unobubele